فراخوان جذب دکتری Ph.D رشته علوم تغذیه در فارس

فراخوان جذب هیات علمی در رشته دکترای تخصصی PhD علوم تغذیه مجتمع آموزش عالی سلامت باقر العلوم سپیدان منتشر شد .
فراخوان جذب دکتری Ph.D رشته علوم تغذیه در فارس به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرکز فارس ، رضا زاده ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت : داوطلبان می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم تا ده مهر ماه به نشانی http://www.sums.ac.ir مراجعه کنند .


بدینوسیله به آگاهی می رساند  مجتمع آموزش عالی تغذیه سپیدان در نظر دارد   یک نفر دکتری Ph.D رشته علوم تغذیه به عنوان عضو هیأت علمی تعهدات خدمت در آن مجتمع  جذب نماید.