دکتری

شرایط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی در آزمون دکتری ۹۶

داوطلبان شرکت کننده اتباع غیرایرانی باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط ذیل باشند:

فقط اتباع غیرایرانی مقیم ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به شرکت در آزمون دوره‌های دکتری بوده و در صورت شرکت اتباع غیرایرانی مقیم سایر کشورها پذیرش آنها کان لم یکن تلقی می‌شود.

متقاضیان تحصیل غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته در مناطق غیرمجاز تردد و اسکان اتباع غیرایرانی نیستند و در صورت قبولی در کدرشته مناطق غیرمجاز قبولی، پذیش آنها در آمزون ورودی همان سال «کان لم یکن» تلقی می‌شود. توضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان در سایت سازمان سنجش وجود دارد.

پذیرش متقاضیان تحصیل در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود از جمله تعهدات استخدامی و رشته‌های خاص و غیرمجاز ممنوع است. توضیح و فهرست این رشته‌ها در سایت سازمان سنجش وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی درخصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده متقاضیان تحصیل به استثنای همسر و فرزندان دانشجویان ندارد.

تمام متقاضیان تحصیل پذیرفته شد دوره دکتری دوره‌های روزانه موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم حداکثر تا ۸۰ درصد شهریه دوره‌های نوبت دوم در گروه پزشکی براساس مصوبات وزارت بهداشت هستند.

ثبت‌نام اتباع منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی زیر است:

گذرنامه دارای حداقل ۶ ماه مجوز اقامت. دفترچه پناهندگی سیاسی، کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در همان سال.