اطلاعیه اراسموس ماندوس (بورسیه های اتحادیه اروپا) سال ۲۰۱۷

ثبت نام جهت پروژه مرحبا در چارچوب طرح اراسموس ماندوس (بورس‌های اتحادیه اروپا) از تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶(برابر با ۳ دیماه ۹۵) شروع و تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۷ (برابر با ۱۹ بهمن‌ماه ۹۵) بر روی سایت مربوط به آدرسhttp://www.usc.es/marhabaerasmus.mundus@usc.es قاب ل دسترسی است. درهمین ارتباط اطلاعاتی نیز درمورد نحوه شرکت و مدارک ثبت نام به پیوست تقدیم می‌گردد. اطلاعات مربوط به ثبت نام، دریافت پذیرش و شرایط و مقررات دانشگاه‌های طرف همکاری با دانشگاه تهران بر روی سایت مذکور موجود است و لازم است داوطلبان مدارک مورد نیاز را آپلود (بارگذاری) و به صورت آنلاین ارسال نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به طریق مقتضی به دانشجویان محترم و اعضای محترم هیأت علمی علاقه مند منعکس گردد. با تشکر

Call_for_applications_guidelines-اراسموس