بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد مشترک داک نومادز برای دانشجویان بین المللی- ۲۰۱۷_۲۰۱۹

?کشور اعطا کننده: پرتغال (دانشگاه لوسفونا)، مجارستان (دانشگاه هنرهای زیبا و تئاتر) و بلژیک (دانشکده هنر سنت لوکاس)

?موضوع بورسیه: کارگردانی فیلم های مستند

?مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مشترک

?شرایط و مدارک:
۱. مدرک کارشناسی در مطالعات فیلم، هنر، ارتباطات رسانه‌ای
۲. سایر مدارک از متقاضیانی با سوابق هنری قابل قبول پذیرفته می شود
۳. دانشجویانی مشتاق و فعال و انعطاف پذیر پذیرفته می شوند.
۴. مدرک زبان انگلیسی (آیلتس ۶- تافل ۷۹)
۵. رزومه
۶. ترجمه رسمی مدرک تحصیلی
۷. لینک به فیلم های قبلی متقاضی
۸. یک عکس جدید از متقاضی
۹. کپی پاسپورت

?کشور مورد پذیرش: تمامی کشورها

?ارزش بورسیه: دانشجویان میزان بورسیه را حداکثر به مدت ۱۲ ماه می برند (ماهی ۲۰۰ تا ۴۵۰ یورو)

?
۸ ژانویه ۲۰۱۷ (یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵)

✅اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
http://www.docnomads.eu/call-for-application