دکتری

اهمیت دروس عمومی در آزمون دکتری ۹۷

آیا می دانید دروس زبان و استعداد تحصیلی در آزمون دکتری ضریب پنهان دارند؟

ضریب پنهان چیست؟

چرا مشاوران با تجربه تاکید زیادی بر روی این دروس دارند؟

همگان می‌دانند میانگین درصد درس زبان یا استعداد در هر رشته‌ای از میانگین درصد سایر دروس (دروس تخصصی سطح کارشناسی وکارشناسی ارشد)کمتر است (مثلا برای درسی مثل زبان این عدد حدود ۲.۵ درصد بطور میانگین می‌باشد.) حال اگر فردی در امتحان دکتری این دو درس را ۶۰ درصد بزند ضریب پنهان آن برابر است با:

۶۰/۲.۵=۲۴

ضریب درس زبان یا استعداد*۶۰*۲۴= تراز فرد

ضریب زبان ۲ و ضریب استعداد ۱

مثلا برای درس زبان = ۲۸۸۰

در صورتی‌که اگر این فرد دروس تخصصی را ۹۰ درصد بزند و میانگین درصد افراد شرکت کننده دراین دروس بطورمثال ۲۵ درصد و ضریب این دروس ۴ باشد ضریب پنهان برابرست با:

۹۰/۲۵=۳.۶

ترازفرد= ۳.۶*۹۰*۴=۱۲۹۶

پس با مقایسه دو عدد۱۲۹۶ و ۲۸۸۰ می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر درس‌هایی مثل زبان و استعداد درکنکور دکتری چقدر زیاد است و تمرکز بر روی این دروس به چه میزان می‌تواند‌ در موفقیت داوطلبان کمک شایانی نماید یادمان باشد همیشه برگ برنده شمادر گرونقاط ضعف دیگران است.

اما به نظر می‌رسد که این موضوع بدون اینکه به طور عمومی در اطلاع متقاضیان قرار گیرد، به طور غیر مستقیم مورد تاکید به دانشجو قرار گرفته و دانشجو بدون اینکه بداند، در دروسی که به طور خاص استعداد دارد و توانایی کسب نمره بالاتری را در آنها دارد، تشویق شده و این در حالی است که خودش از این موضوع اطلاعی نداشته و بعد از گذشت دوره کنکور و کسب یک رتبه قابل قبول که نوعا از این دست قوانین بدون اینکه بداند استفاده نموده است.