معاون علوم پزشکی دانشگاه‌آزاد اسلامی از پذیرش دانشجو در رشته دستیاری داخلی برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

دکتر ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه‌آزاد اسلامی به تفاهم نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: بعد از تفاهم نامه ای که در شهریور ماه میان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت منعقد شد، جلسات متعددی در خصوص رشته محل های پزشکی و ظرفیت رشته محل ها برگزار شد که در نهایت در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه کلیه رشته محل های مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام ظرفیت نهایی شدند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه‌آزاد اسلامی افزود: همانند سال های گذشته دانشگاه‌ آزاد اسلامی در کلیه رشته محل های موجود در دفترچه و رشته محل های جدید که در سایت سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام شده است پذیرش دانشجو خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت بتوانیم در راستای تامین نیازهای بالینی و هیات علمی گام برداریم، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی و وزارت بهداشت وارد مرحله جدیدی از تفاهم رسیده که به موجب آن در راستای توسعه آموزش پزشکی و تامین نیروهای مورد نیاز آن، تربیت نیروی مورد نیاز در سند آمایش سرزمینی کشور و توسعه و ارتقای کیفیت رشته های پزشکی گام خواهد برداشت.

ابطحی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای جذب هیات علمی در حوزه پزشکی موفق بوده است، گفت: حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حمایت های دکتر میرزاده و تصویب وزارت بهداشت برای اولین بار در رشته دستیاری داخلی در بیمارستان بو علی تهران دانشجو می پذیرد و هیچ رشته بدون مجوزی در حوزه پزشکی نداریم.

معاون علوم پزشکی دانشگاه‌آزاد اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدواریم در رشته های دیگر که آمادگی لازم و کافی را داریم از جمله دستیاری گوش و حلق و بینی، اطفال و اورژانس در آینده نزدیک پذیرش دانشجو داشته باشیم.