اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان از طریق راهکارهای علمی و کاربردی جهت همکاری در تدوین سند راهبردی اوقاف از همه محققان و پژوهشگران دعوت به مشارکت می کند.

این اداره کل در راستای انجام رسالت و مأموریت‌های خود در نظر دارد از طریق راهکارهای علمی و کاربردی حول محورهای ذیل به تحقیق و پژوهش بپردازد؛ با توجه به ضرورت انجام طرح و استخراج نتایج پژوهشی در کمترین زمان ممکن، از همه محققان و پژوهشگران دعوت به عمل می‌آید تا در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورند.

عناوین طرح های تحقیقاتی در سه محور « تدوین سند راهبردی ۵ ساله توسعه موقوفات استان، تدوین سند راهبردی ۵ ساله توسعه بقاع متبرکه استان، تدوین سند راهبردی ۵ ساله در حوزه قرآن کریم در استان» و مهمترین مراحل لازم برای تدوین هر یک از اسناد فوق« تحلیل محیط و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مرتبط با وقف، موقوفات و بقاع متبرکه، توسعه و ترویج قرآن کریم استان و اولویت بندی آنها، تدوین اهداف بلند مدت و ترسیم وضعیت مطلوب موقوفات و بقاع متبرکه و قرآن کریم استان و ارائه راهکارهای (راهبردهای) استفاده از فرصت ها با تأکید بر مزیت های منطقه جهت رفع چالش های مذکور و اولویت بندی آنها» است.

بر اساس این گزارش، اخذ نظرات خبرگان، تهیه و توزیع پرسشنامه، بررسی میدانی از شرایط منطقه و… برای تدوین سند الزامی است؛ مجری هم باید دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.( در صورتی که مجری از شرکت های دانش بنیان باشد، مستثنی خواهند شد) ارائه مستندات مربوط به سوابق پژوهشی و مدرک تحصیلی، پس از پذیرش پرسشنامه طرح الزامی است.

این گزارش می افزاید: از آنجا که بررسی طرح های مربوط به مجریانی که دارای پیشینه قبلی در اجرای طرح های پژوهشی مرتبط (حوزه راهبردی) و یا دارای مقالات چاپ شده (در مجلات معتبر داخلی و خارجی) مربوط به این حوزه هستند، در اولویت هستند؛ لذا ارسال یک نسخه از رزومه ( CV ) به همراه پرسشنامه طرح پژوهشی( فرم پیوست) به این اداره الزامی است و متن طرح پژوهشی باید در قالب word 2003 یا word 2007و pdf ارسال شود.

در این فراخوان از علاقه‌مندان دعوت شده است تا نسبت به تهیه و تکمیل فرم پرسشنامه طرح پژوهشی، حداکثر تا ۱۵ مهر سال جاری اقدام و از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند و جهت کسب اطلاعات بیشتر هم به کرمان-بلوار ۲۲ بهمن –چهاره راه نیمه شعبان-معاونت توسعه – اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان مراجعه و یا با تلفن:۰۳۴۳۳۲۴۳۴۰۱ تماس بگیرند.

سایت: kerman.oghaf.ir و آدرس الکترونیکی: awqafkerman341@gmail.com نیز اعلام شده است.

عناوین طرح های تحقیقاتی

۱٫     تدوین سند راهبردی ۵ ساله توسعه موقوفات استان

۲٫     تدوین سند راهبردی ۵ ساله توسعه بقاع متبرکه استان

۳٫     تدوین سند راهبردی ۵ ساله در حوزه قرآن کریم در استان

مراحل تدوین سند:

مهمترین مراحل لازم برای تدوین هر کدام از اسناد فوق:

۱- تحلیل محیط و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مرتبط با وقف، موقوفات و بقاع متبرکه، توسعه و ترویج قرآن کریم استان و اولویت بندی آنها

۲-   تدوین اهداف بلند مدت و ترسیم وضعیت مطلوب موقوفات و بقاع متبرکه و قرآن کریم استان

۳- ارائه راهکارهای (راهبردهای) استفاده از فرصت ها با تأکید بر مزیت های منطقه جهت رفع چالش های مذکور و اولویت بندی آنها

شرایط تهیه طرح

۱- اخذ نظرات خبرگان- تهیه و توزیع پرسشنامه- بررسی میدانی از شرایط منطقه و… برای تدوین سند الزامی است.

۲- مجری می بایست دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمیدانشگاه باشد.( در صورتی که مجری از شرکت های دانش بنیان باشد، مستثنی خواهند شد)

۳-   ارائه مستندات مربوط به سوابق پژوهشی و مدرک تحصیلی، پس از پذیرش پرسشنامه طرح الزامی است.

۴- از آنجا که بررسی طرح های مربوط به مجریانی که دارای پیشینه قبلی در اجرای طرحهایپژوهشی مرتبط (حوزه راهبردی) و یا دارای مقالات چاپ شده (در مجلات معتبر داخلی و خارجی) مربوط به این حوزههستند، در اولویت می باشد، لذا ارسال یک نسخه از رزومه ( CV ) به همراه پرسشنامه طرح پژوهشی( فرم پیوست) به این اداره الزامی است.

۵-   متن طرح پژوهشیمی بایستدر قالب word 2003 یا word 2007و pdf ارسال گردد.

ازعلاقه‌مندان دعوت می‌شود؛ نسبت به تهیه و تکمیل فرم پرسشنامه طرح پژوهشی، حداکثر تا ۱۵ مهرماهماه سال ۹۵ اقدام و از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند.

آدرس: کرمان-بلوار ۲۲ بهمن –چهاره راه نیمه شعبان-معاونت توسعه – اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان

تلفن:۰۳۴۳۳۲۴۳۴۰۱

سایت: kerman.oghaf.ir

آدرس الکترونیکی: awqafkerman341@gmail.com