پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه اصفهان

اعطای بورس دانش افزایی دانشگاه کویت به دانش آموخته دانشگاه اصفهان

بورس دانش افزایی دانشگاه کویت به یکی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد زبان عربی دانشگاه اصفهان اعطا شد.

به گزارش کنکوری ارشد دکتری به نقل از خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه اصفهان، محبوبه مختاری دانش آموخته گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان که در مهر ماه سال جاری از رساله خود دفاع کرد بورس دانش افزایی دانشگاه کویت را به مدت یک سال تحصیلی دریافت کرد.

این بورس شامل تمامی هزینه های ویزا، بلیت، اسکان، آموزش، تغدیه و رفت وآمد است.

توافقنامه اعطای این نوع بورسیه ها ۱۵ سال گذشته میان وزارتخانه های علوم ایران و کویت منعقد شده و از ۶ سال پیش نیز اجرایی شده است.

امسال برای نخستین بار این بورس مشمول یکی از دانش آموختگان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان شد.