معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از ثبت‌نام ۵ هزار و ۱۱۳ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری طی سال تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد.

دکتر هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار کرد: دو هزار و ۵۱۴ دانشجو در مقطع کارشناسی، دو هزار و ۵۴ نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی و ۵۴۵ نفر در مقطع دکتر طی سال تحصیلی جدید در دانشگاه فردوسی مشهد ثبت‌نام کردند.
وی ادامه داد: ۲۹۱۲ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲۹۵۳ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، طی سال تحصیلی جاری در این دانشگاه پذیرفته شدند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه امسال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه فردوسی تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته است، ادامه داد: اگرچه در برخی از رشته‌ها و گرایشات تغییراتی مشاهده می‌شود که آمارگیری تطبیقی آن درحال‌حاضر ممکن نیست.

هاشمی در خصوص افزایش رشته‌های تحصیلی جدید در این دانشگاه، تصریح کرد: سه رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، بهداشت موادغذایی و مهندسی هوافضا طی سال تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی اضافه شد.

وی از کاهش پذیرش ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی خبر داد و افزود: تعداد رشته و گرایشات مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی جاری از رقم ۲۱۱ به ۲۰۵ رشته تغییر یافته است.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تلفیق برخی از رشته‌ها در دانشگاه فردوسی، عنوان کرد: امسال در پنج گروه آموزشی جغرافیا، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، کامپیوتر و گروه علوم دامی تلفیق رشته گرایش‌ها صورت گرفته است.
هاشمی در خصوص راه‌اندازی رشته‌های جدید طی سال آینده در این دانشگاه، خاطرنشان کرد: هرگونه گسترش رشته‌های آموزشی باید مبتنی بر برنامه آمایش آموزش‌عالی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده است، باشد.

دانشگاه فردوسی با کمبود عضو هیات‌ علمی مواجه است

وی تاکید کرد: با توجه به نسبت استاندارد عضو هیات‌ علمی به دانشجو، دانشگاه فردوسی با کمبود عضو هیات‌ علمی روبه‌رو است؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌شده است که تا سال ۱۳۹۹ تعداد استادان به هزار نفر برسد تا به استاندارد آموزش‌عالی برای نسبت استاد به دانشجو دست یابیم.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از فعالیت ۸۲۰ عضو هیات‌علمی در دانشگاه فردوسی خبر داد و اضافه کرد: ۲۰۸ نفر از اعضای هیات‌ علمی این دانشگاه در مرتبه استادی، ۳۳۵ نفر در مرتبه دانشیاری و ۲۵۵ نفر در مرتبه استادیاری قرار دارند.

هاشمی یادآور شد: طرحی آینده‌پژوهانه در دانشگاه فردوسی مشهد در دست انجام است تا نقاط قوت و ضعف رشته‌های درسی موجود و نیازهای آتی آموزش‌عالی در منطقه از سوی متخصصان و استادان دانشگاه موردبررسی قرار گیرد. مقرر شده تا نتایج این طرح، نقشه راه گسترش و تغییر در برنامه‌های آموزش‌عالی در منطقه به‌ویژه دانشگاه فردوسی باشد.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: برای ارتقاء وضعیت علمی دانشجویان، به‌ویژه در بخش زبان انگلیسی دوره دکتری که پیش‌نیاز حضور آنان در عرصه بین‌المللی تولید علم، مجامع علمی و دوره‌های شش‌ماهه فرصت مطالعاتی محسوب می‌شود، اقدامات جدی در دانشگاه فردوسی انجام شده است. همچنین راه‌اندازی پرداخت وام تحصیلی دانشجویان دوره دکتری در ایجاد انگیزه و کاهش نگرانی‌های این دانشجویان، کمک قابل‌توجهی کرده است.

هاشمی افزود: دانشگاه وظیفه خود را برای ایجاد انگیزه در دانشجویان انجام می‌دهد ولی واقعیت این است که عوامل متعددی در این قضیه نقش ایفا می‌کنند که دانشگاه یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره و چرخه این عوامل به شمار می‌رود.

وی ادامه داد:

با وجود اینکه اغلب دانشجویان بین‌المللی با هزینه شخصی مشغول به تحصیل بوده و با مشکل زبان نیز روبه‌رو هستند، اما بیش از دانشجویان ایرانی از وضعیت آموزشی موجود رضایت دارند. امیدواریم آنان سفیران علمی و فرهنگی ایران و دانشگاه فردوسی مشهد باشند و بتوانند جایگاه این دانشگاه را ارتقا دهند.

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به شرایط دانشجویان سنواتی دانشگاه فردوسی مشهد، خاطرنشان کرد: در مقطع کارشناسی دانشجویان ورودی ۸۹ شبانه ۱۴ ترم، روزانه ۱۲ ترم و ورودی‌های ۹۰ روزانه و شبانه ۱۲ ترم، ورودی ۹۱ و ۹۲ روزانه و شبانه ۱۰ ترم و دانشجویان ورودی ۹۳ به بعد هشت ترم سنوات مجاز دارند.

هاشمی اضافه کرد: دانشجویان سنواتی کارشناسی ارشد ورودی ۸۸ و ماقبل آن، ۶ ترم سنوات و ورودی ۸۹ به بعد، پنج ترم سنوات مجاز دارند و از ترم بعد ازآن نیز کمیسیون موارد خاص براساس وضعیت آنان تصمیم‌گیری می‌کند.
وی یادآور شد: دانشجویان سنواتی مقطع دکتری ورودی ۹۵، ۹ ترم سنوات مجاز دارند و از ترم ۱۰ کمیسیون موارد خاص بر اساس وضعیت آنان تصمیم‌گیری می‌کند.