تشکیل بانک اصالت سنجی برای رسیدگی به تخلفات در پایان نامه ها و مقالات علمی در دانشگاه آزاد

مدیر کل گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قرار است تا با بانک ایرانداک، (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)، ارتباط مفیدی را برقرار کنیم تا بتوانیم با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشیم.

میترا طباطبایی،مدیر کل گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با کنکوری ارشد دکتری به نقل از ایسکانیوز با بیان اینکه در گذشته هم کمیته رسیدگی به تخلفات علمی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشته، گفت: در حال حاضر هم کمیته پژوهشی به بخش تخلفات رسیدگی می کند و تفاوت ها در این است که در گذشته تخلفات به صورت جز بود و امروز تخلفات در قالب تقلب و سرقت از پایان نامه ها و مقالات علمی و در یک قالب کلی شکل می گیرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس دکتر میرزاده، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ،دستور کمیته ویژه ای را برای رسیدگی به این تخلفات داده است. همچنین چند ماهی است که کمیته اصالت سنجی پایان نامه ها آغاز شده است و در نظر داریم تا به تدریج رویکردمان به سمت اصالت سنجی مقالات برود.

وی عنوان کرد: مسئول راه اندازی این سامانه، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی است که زیر نظر دفتر گسترش علم و با همکاری واحد نجف آباد در حال فعالیت است. در حال حاضر مشغول جمع آوری پایان نامه های گذشته و پایان نامه های موجود هستیم تا بتوانیم پایان نامه های جدید را با آنها اصالت سنجی کنیم و در واقع بانکی را تشکیل دهیم که بر مبنای آن اصالت سنجی شکل گیرد.

طباطبایی از برنامه تازه ای در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و گفت: قرار است تا با بانک ایرانداک، (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)، ارتباط مفیدی را برقرار کنیم تا بتوانیم با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشیم.