سازمان جهاددانشگاهی استان یزد با مرکز تحقیقات علوم سلولی و مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان افشار یزد تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی و درمانی امضاء کرد.

سید حسین میرحسینی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه‌ سه جانبه در راستای همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی و درمانی به امضای حمید گورابی رییس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی، محمدحسین سلطانی رییس مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان افشار یزد و مهدی باصولی رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد رسیده است.

وی شناسایی نیازهای پژوهشی کشور در حیطه فعالیت‌های طرفین، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌های مشترک و کارآزمایی‌های بالینی مبتنی بر نیازهای جامعه و برنامه‌ها و علایق طرفین، راه‌اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی و درمانی با توجه به نیازمندی‌های طرفین و ارائه خدمات تخصص پژوهشی و درمانی در حیطه‌ فعالیت‌های طرفین و استفاده از نیروهای متخصص طرفین در پیشرفت برنامه‌های‌ مشترک با توجه به نیازمندی‌های طرفین را از جمله موضوعات مورد توافق ذکر کرد.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی یزد از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه را ساخت و راه‌اندازی کلینیک‌های مشترک به منظور نیل به اهداف مشترک، برگزاری کنگره‌ها و نشست‌های علمی مشترک و برپایی دوره‌های آموزشی مشترک کوتاه‌مدت و بلندمدت، عنوان کرد.

میرحسینی در پایان نیز یادآور شد: این تفاهم‌نامه برای اجرا در مدت سه سال تنظیم و منعقد شده است و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.