فول فاند تحقیقاتی در مقطع دکتری در سوئد
موضوع:
The subject comprises physics with an emphasis on calculations and simulations that are closely and widely related to applications and applied research.
که متقاضیان بایستی ارشد در رشته های مرتبط با تاکیید بر شیمی و فیزیک داشته باشند.

http://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?l=en