معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر گفت: این دانشگاه از مهرماه سال آینده دوره های مشترک کارشناسی ارشد و دکتری فناوری فرهنگ با دانشگاه کایست کره جنوبی را اجرا می کند.

فرهاد یزدان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رشته فناوری فرهنگ یک رشته جدید است که قرار است به صورت دوره مشترک با اعطا مدرک مشترک میان دانشگاه خواجه نصیر و کره جنوبی برگزار می شود.

وی افزود: براین اساس قرار است هیاتی از دانشگاه کایست کره جنوبی برای بررسی پذیرش دانشجو مشترک در دانشگاه خواجه نصیر حضور یابند.

مذاکره با دانشگاه هانوفر آلمان

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر تاکید کرد: این دانشگاه با دانشگاه هانوفر آلمان طی سال های گذشته دوره های مشترک برگزار می کرد که این دوره ها متوقف شده است.

یزدان دوست اظهار داشت: در حال مذاکره هستیم تا دوره های کارشناسی ارشد مشترک میان این دو دانشگاه مجددا احیا شود.

برگزاری دوره مشترک با کشور هلند

وی عنوان کرد: دانشگاه خواجه نصیر برنامه دارد با دانشگاه توئنته هلند نیز دوره مشترک در مقاطع تحصیلات تکمیلی برگزار کند.

معاون بین الملل دانشگاه خواجه نصیر گفت: قرار است با این دانشگاه در رشته سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی دوره های مشترک منجر به ارائه مدرک اجرا شود.

برگزاری دوره مشترک هوافضا با کشور روسیه

یزدان دوست از برگزاری دوره های مشترک هوافضا و مهندسی مواد میان دانشگاه خواجه نصیر و کشور روسیه خبرداد و گفت: از مهرماه سال آینده برای دوره های تحصیلات تکمیلی در این رشته ها نیز پذیرش دانشجو خواهیم داشت.

#