اعلام زمان برگزاری مصاحبه و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

اعلام زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

جدول زمـان بندی مصاحبه و شیوه ارزیـابی آزمون ورودی دوره دکتـری رشتـه های مختـلف دانشگاه خـوارزمـی در سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش کنکوری، دانشگاه خوارزمی طی اطلاعیه ای، زمان ثبت نام و شیوه ارزیابی این دانشگاه در آزمون اختصاصی مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به قرار زیر می باشد:

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم ادامه تحصیل در مقطع دکتری می رساند که زمان بندی گروه های آموزشی دانشگاه خوارزمی همراه با شیوه ارزیابی (آزمون به همراه مصاحبه یا صرفاً مصاحبه) به شرح زیر می باشد.

اطلاعات تکمیلی مورد نظر هریک از رشته GRE همانند زمان مراجعه به سایت دانشگاه جهت ثبت نامه، نمره آزمون سنجش گرایش ها، مبلغ ثبت نام و مدارک لازم برای مصاحبه پایان فروردین ماه به اطلاع رسانده می شود.

 

 

 زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

اعلام زمان برگزاری مصاحبه و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

 زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمیkh4kh5kh6kh7kh8

 زمان برگزاری و مواد امتحانی آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه خوارزمی

اعلام زمان برگزاری مصاحبه و مواد امتحانی آزمون دکتری

تماس با ما