پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۶- فنی مهندسی و علوم پایه

از طریق این مطلب، داوطلبان کنکور دکتری می توانند پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری فنی مهندسی و علوم پایه ۱۳۹۶ (برگزار شده در ۶ اسفند) را بصورت رایگان دانلود نمایند.

پاسخ سوالات رو در پایین مشاهده کنید


سوالات گرامر

پاسخ سوال ۱

In his physics, ……………………………. concerned with the philosophical question ofthe nature of motion as one variety of change.

✔۱) Aristotle was primarily

۲) Aristotle who was primarily

۳) as Aristotle whose primary

۴)  that Aristotle was primarily

نکته: جمله ای که فعل نداره، فعل می‌خواد!!

این جمله فعل نداره و فعل می‌خواد. با همین نکته ۳ گزینه که ضمیر موصولی هستند و فعل و نه فعل تنها، رد خواهند شد. نکته این تست عینا در بخش حرف خودمانی و مهم (صفحه ۱۴۷) کتاب زبان عمومی زیر ذره بین نوشته شده است. در تمام کلاسهای گرامر فشرده هم بر اون تاکید داشتم.

پاسخ سوال ۲

……………………………. earlier discussions of the possibility of Earth’s motion, the Polish astronomer Nicolaus Copernicus was the first to propound a comprehensive heliocentric theory.

✔۱) Although there had been

۲) Despite there were

۳) Nevertheless, it had been

۴) Even though they were

ساختار although صحیح است و پاسخ تست است. اما چرا سایر گزینه ها نادرست هستند.

بعد از despite، فعل نمیاد. این نکته در «توجه ۶۳» صفحه ۱۰۹ جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین عینا با مثال ذکر شده است. پس حضور weree پس از آن نادرست است.

بعد از nevertheless به درستی کاما قرار گرفته است. اما یادمان باشد، nevertheless در دسته قیود است و نمی‌تواند دو جمله را ربط دهد. برای ربط جمله بعد از آن (شروع شده با the Polish astronomer …) نیاز به ربط دهنده داریم و نه قیدی که دو جمله را ربط نمی‌دهد. توضیح دقیق آن را در کلاس و کتاب، بخش ۶-۳-۱-۲ قیود ربط‌دهنده (عطفی) (صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷) با مثال داده ایم. اینجا جمله ای پیش از جای خالی نیست که جواب صحیح بتواند گزینه ۳۳ باشد.

همچنین even though معادل although است اما حضور they پس از آن نادرست است. مرجع ضمیر they مشخص نیست و نمی‌توان از ضمیر بی مرجع استفاده کرد. نکته کارکرد there be رو به معنای وجود داشتن در «توجه ۵۹» صفحه ۱۰۰ جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین مشاهده کنید.

پاسخ سوال ۳

Not until optical instruments were sufficiently developed to reveal cells, …………….. possible to formulate a general hypothesis that satisfactorily explained how plants and animals are organized.

۱) it was

✔۲) was it

۳) that was it

۴) that it was

اینجا دو گزینه that دار سریع حذف می‌شن! چون that با کاما مشکل داره و کنار هم نمیان.

می مونه دو گزینه! شروع جمله با not until هست و وارونگی می‌خوایم! قید منفی کننده ای که می‌تونه سبب وارونگی بشه. اما وارونگیش فرق داره چون تو جمله دوم اتفاق میفته!! این نکته رو نمی دونستید؟؟؟؟ عین جمله جلد دوم زبان عمومی زیر ذره بین رو براتون میاریم بدون یه «واو» تغییر:

اگه دقت کرده باشین، وارونگی همیشه تو جمله اولی نیست و مثه not until ممکنه تو جمله دومی اتفاق بیفته!

دقیقا تست از همین نکته کتاب هست که برای این لغت نوشتیم!!! آدرس دقیقش: ۶-۴-۳-۲ وارونگی پس از قیود منفی یا محدود کننده (صفحه ۱۴۱)

این تست خیلی خوبی بود و واقعا به من چسبید! امیدوارم به شما هم چسبیده باشه.

پاسخ سوال ۴

Toward the end of the 18th century …………….. on physiology became pronounced through Antoine Lavoisier’s brilliant analysis of respiration as a form of combustion.

۱) it was the influence of chemistry

۲) that it was the influence of chemistry

۳) the influence of chemistry which

✔۴) the influence of chemistry

پاسخ این تست بسیار ساده است! جمله ما فعل (became) دارد، پس دیگر نیازی به فعل ندارد! (رد گزینه ۱) تو فایل صوتی شب قبل از آزمون هم روش تاکید کردیم! از بخش حرف خودمانی صفحه ۱۴۷ کتاب زبان عمومی زیر ذره بین

حضور that و it در کنار یکدیگر حشو است. (رد گزینه ۲) نکته جایی برای پیرمردها نیست صفحه ۱۴۶ همان بخش خودمانی!

جمله چون فعل داره و بالانس هست، نه میشه بشه «فعل» اضافه کرد و نه میشه «ضمیر موصولی بدون فعل». (رد گزینه ۳). بر اساس همان نکته صفحه ۱۴۷

سوال بسیار روتینی بود! بد نبود البته اگه بعد از century کاما می‌ذاشت تا جمله بی‌نقص می‌شد گرچه در پاسخ هیچ تاثیری ندارد.

پاسخ سوال ۵

Many rocks have a more complex mineralogy, and in some the mineral particles ……………..  they can be identified only through specialized techniques.

✔۱) are so minute that

۲) which are those so minute that

۳) are too minute that

۴) which are too minute

به فعل های جمله نگاه می‌اندازیم (have و can)

ربط‌دهنده ها را نیز بررسی می‌کنیم (and)

جمله با حضور دو فعل و یک ربط دهنده بالانس است. پس به جمله نمی تواند فعلی اضافه شود مگر آنکه ربط دهنده داشتیم و نمی تواند ربط دهنده اضافه شود، مگر آنکه فعل داشته باشد.

گزینه ۲ با این استدلال رد می‌شود چرا که دو ربط دهنده و یک فعل دارد و بالانس نیست.

گزینه ۳ دارای ترکیب نادرست too … that است که عینا در ارشد صبح جمعه ۹۵ هم تست مشابه داستیم که در کلاس حل می کردیم و در جلد ۲ هست و رد میشود. (تست ۱۹ جزوه کلاسی)

گزینه ۴ به ترکیب غلط  too minute they can می رسد که حضور صفت پیش از ضمیر بی معنی است و نبود ربط دهنده برای اتصال دو جمله کاملا مشهود است.

این شما و انتخاب گزینه ۱٫ برای توضیح بیشتر در مورد ترکیب so … that به «توجه ۳۳» در صفحه ۸۱ جلد ۲ زبان عمومی زیر ذره بین مراجعه کنید.

پاسخ سوال ۶

The major plasma protein is serum albumin, a relatively small molecule, ……………………………. is to retain water in the bloodstream by its osmotic effect.

۱) its principal function which

۲) that it principal function

✔۳) the principal function of which

۴) whose its principal function

دقیقا مشابه آزمون رایگانی بود که برای داوطلبان دکتری، یک هفته پیش از کنکور در همین سایت برگزار کردیم! نگاهی دوباره به سوال ۷ اون آزمون خالی از لطف نیست:

Itch comes as a side-effect of opioid painkillers, ……………… has rocketed in recent years.

۱) the use of it            ✔ ۲) the use of which

۳) its usage              ۴) which its usage

در اون تست خیلی دقیق این سبک سوال رو که جدید هم هست پیش بینی کردیم و توضیح مبسوط دادیم. برای رد گزینه ها دقت کنید گزینه ۱ به دلیل عدم حضور ربط دهنده پس از جای خالی رد است. مشابه گزینه ۳ تست طراحی شده توسط ما.

گزینه ۲ به دلیل مشکل that و کاما رد است. (صفحه ۱۴۷ کتاب زبان زیر ذره بین و نکته ای که در کانال تلگرام مکرر ذکر کردیم (حتی فایل صوتی روز قبل از آزمون))

در گزینه ۳ هم حشو حضور whose ملکی و its ملکی مشهود است. (نکته جایی برای پیرمردها نیست مبحث حرف خودمانی صفحه ۱۴۶)


پاسخ سوال ۷


پاسخ سوال ۸


سوالات واژگان

پاسخ سوال ۹

پاسخ سوال ۱۰

پاسخ سوال ۱۱

پاسخ سوال ۱۲

پاسخ سوال ۱۳

پاسخ سوال ۱۴

پاسخ سوال ۱۵

پاسخ سوال ۱۶

پاسخ سوال ۱۷

پاسخ سوال ۱۸

پاسخ سوال ۱۹

پاسخ سوال ۲۰