زمینه علمی: علوم اجتماعی، علوم سیاسی با محوریت دوره های زندگی

سطح تحصیلی پژوهانه: فوق دکترا

اهداکننده پژوهانه: دانشگاه Tallinn

محل تحصیل قابل قبول برای اخذ پژوهانه: استونی

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش پژوهانه:

– دریافت حقوق بر اساس سیستم حقوق و پاداش دانشگاه Tallinn

مدت زمان پوشش پژوهانه: ۲ سال

نحوه درخواست: از طریق «ایمیل»

آخرین مهلت درخواست:

– ۱۷ آوریل ۲۰۱۷ (۲۸ فروردین ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»