بورس آموزش تابستانی «CINO» – اسپانیا

زمینه علمی: پزشکی و علوم زیستی

سطح بورس: آموزش تابستانی دانشجویان لیسانس

اهداکننده بورس: مرکز ملی پژوهش سرطان اسپانیا (CINO)

محل قابل قبول برای اخذ بورس: اسپانیا

کشورهای واجد شرایط: همه

موارد پوشش بورس:

– کمک هزینه تغذیه

– بیمه درمانی و حوادث

مدت زمان پوشش بورس: از ۲۶ ژوئن تا ۱۸ آگوست ۲۰۱۷ (۵ تیر تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۶)

نحوه درخواست: از طریق «سیستم آنلاین»

آخرین مهلت درخواست:

– ۲۳ آوریل ۲۰۱۷ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۶)

«اطلاعات بیشتر»

————————-