جذب بيش از 200 عضو هيات علمي در واحد علوم و تحقيقات

جذب بيش از 200 عضو هيات علمي در واحد علوم و تحقيقات

به گزارش روز دوشنبه گروه فرهنگي ايرنا، ساسان بابايي اظهار كرد: با توجه به جذب 200عضو هيات علمي، فراخواني در نيمه دوم سال گذشته توسط سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شده كه طبق همان فراخوان فرآيند براي جذب اعضاي هيات علمي جديد از ابتداي امسال آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات، وي جذب اعضاي هيات علمي جديد در اين واحد را يكي از مهمترين اقدامات سال گذشته دانست و گفت: طي سال گذشته بيش از 150 عضو هيات علمي جديد در واحد علوم و تحقيقات، با هدف تقويت كادر هيات علمي و بهبود نسبت استاد به دانشجو جذب شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 996 عضو هيات علمي تمام و قت و نيمه وقت و بيش از 40 يكهزار دانشجو در واحد علوم و تحقيقات فعال هستند، افزود: براساس استاندارد وزارت علوم و اهداف اين دانشگاه در نظر است به ازاي هر 30الي 35 دانشجو يك عضو هيات علمي در دانشگاه فعاليت داشته باشد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر به ازاي حدود هر 40 دانشجو يك عضو هيات علمي در واحد علوم و تحقيقات فعاليت دارد اما براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در برنامه 5 ساله جاري به استانداردهاي دانشگاهي دست خواهيم يافت.
بابايي ادامه داد: در طول ترم هاي تحصيلي با توجه به تخصص ها و مهارت هاي مورد نياز از اساتيد مدعو براي تدريس در واحد علوم و تحقيقات بهره گرفته مي شود و در حدود يكهزار استاد برجسته و پيشكسوت به صورت مدعو در هر ترم براي تدريس دروس تخصصي به ويژه در مقطع دكتري تخصصي با اين واحد دانشگاهي همكاري مي كنند.
وي افزايش 5 تا 10 درصدي دانشجو در سال تحصيلي جديد در اين واحد دانشگاهي را پيش بيني كرد و ادامه داد: در نيمسال تحصيلي گذشته حدود پنج هزار دانش آموخته از واحد علوم و تحقيقات داشته ايم.
معاون آموزشي واحد علوم و تحقيقات به تحصيل حدود 170 دانشجوي دكتري پژوهش محور در اين واحد اشاره كرد و گفت: سال گذشته با بهره برداري از بلوك 2 آموزشي در حدود 80 كلاس آموزشي به فضاي تحصيلي اين دانشگاه افزوده شد.
وي از آماده سازي بلوك يك آموزشي واحد علوم و تحقيقات و امكان بهره برداري از آن در نيمسال اول سال تحصيلي 1396-1395 خبر داد و اظهار داشت: يكي از اقدامات در دست اجرا براي سال جاري، ساماندهي فضاهاي آموزشي و تجهيز و نظارت بيشتر بر اين فضاها است تا بتوان از ظرفيت كامل كلاس هاي آموزشي استفاده بهينه كرد. همچنين براي رفاه حال دانشجويان، با رفع مشكلات نرم افزاري سعي بر اين است تا فرآيند مراحل آموزشي دانشجو به طور كامل به صورت الكترونيكي صورت گيرد.
وي از ارتقا 38 عضو هيات علمي اين واحد دانشگاهي در سال گذشته خبر داد و گفت: مصمم هستيم با جلسات منظم و دقيق، بيش از پيش روند ارتقاء اساتيد تسريع شود.
بابايي با بيان اينكه 113 رشته و گرايش جديد در واحد علوم و تحقيقات در سال 1394 راه اندازي شده است، تصريح كرد: راه اندازي رشته هاي جديد و بين رشته اي از اهداف اين واحد دانشگاهي بوده و با همكاري اعضاي هيات علمي در اين واحد دانشگاهي سعي مي شود رشته هاي بين رشته اي جديد و مورد نياز كشور بررسي و پس از تهيه سرفصل، با هماهنگي سازمان مركزي و پس از تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به راه اندازي آن ها در واحد علوم و تحقيقات اقدام شود.

Source: irna.ir

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما