آیین نامه نقل و انتقال طلاب ابلاغ شد/ انتشار جدول زمانبندی

آیین نامه و شرایط نقل و انتقال طلاب سراسر کشور از سوی معاونت آموزشی حوزه های علمیه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تاسیس و توسعه مدارس، موسسات و مراکز حوزه های علمیه تحت پوشش و مستقل در سراسر کشور و همچنین درخواست متقاضیان برای انتقال بین این مدارس و برنامه های آموزشی مختلف، شرایط و ضوابط انتقالات حوزه های علمیه به صورت دستورالعمل اعلام شد.

تمامی مراحل انتقال طلاب، در هر نوع از انتقال، از درخواست طلبه تا آخرین مرحله مطابق با ضوابط و شرایط از طریق سامانه انتقالات «نجاح» صورت می پذیرد.
جدول زمانبندی انتقالات طلاب سال تحصیلی ۹۶-۹۷نوع انتقال شروع پایان
انتقالات عادی ۱۰ تیر ۳۱ مرداد
انتقالات اضطراری نیمسال اول ۱۵ شهریور ۳۰ آبان
انتقالات اضطراری نیمسال دوم یکم بهمن ۲۹ اسفند
انتقال میهمان در نیمسال اول یکم شهریور ۳۰ مهر
انتقال میهمان در نیمسال دوم یکم بهمن ۳۰ بهمن
انتقال سفیران به بلند مدت و بالعکس ۱۵ تیر ۳۱ مرداد
انتقال به اردو ۱۰ خرداد ۵ مرداد
انتقال از حضوری به غیر حضوری – ۳۱ مرداد
انتقال از مراکز مستقل (مشهد مقدس و اصفهان) ۱۰ تیر ۲۵ مرداد
شرایط نقل و انتقال طلاب

ثبت درخواست انتقال در انتقال اضطراری، تنها توسط مدیریت های استانی از طریق ثبت درخواست مدیریتی امکان پذیر است.

طلاب مشغول به تحصیل در برنامه آموزشی قدیم تنها به مدارس دارای برنامه آموزشی قدیم و از برنامه آموزشی جدید به مدارس دارای برنامه آموزشی جدید در همان مقطع مورد نیاز طلبه امکان پذیر است.

طلابی که دارای مشکل آموزشی از قبیل عدم رشد تحصیلی مناسب و یا انفصال از تحصیل هستند، قبل از اقدام برای انتقال، نسبت به رفع مشکل آموزشی آنها مطابق دستورالعمل اجرایی شوراهای آموزش تدبیر لازم اتخاذ شود.

انتقال طلاب از مراکز مدیریت مستقل (خراسان و اصفهان) و مدرسه علمیه حضرت ولیعصر (عج) شهرستان خوانسار به مدارس علمیه تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه های علمیه و یا بالعکس و همچنین از مدارس غیرتحت پوشش و خارج از برنامه مرکز مدیریت حوزه های علمیه به مدارس تحت پوشش تنها از طریق ستاد انجام می شود.

انتقال از مدارس تحت پوشش به مدارس متفرقه و خارج از برنامه مرکز مدیریت خلاف ضابطه بوده و به منزله انصراف از حوزه است.