حمایت از طرح های پژوهشی با محوریت سلول های بنیادی

طرح های پژوهشی دانشجویی دوره های تخصصی دکتری و پسا دکتری، فلوشیپ و دوره ارشد با محوریت سلول های بنیادی مورد حمایت قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت فناوری بن یاخته های رویان از طرح های برگزیده پژوهشی و فناوری حوزه سلول های بنیادی با محوریت  سلول های بنیادی خونساز، سلول های بنیادی بالغین، بانک سلول بنیادی خون بندناف و سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی حمایت می کند.

حمایت از طرح های پژوهشی شامل طرح های دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D)، رزیدنتی، پسا دکتری (Postdoc) و فلوشیپی و برای اولین بار حمایت از طرح های مقطع فوق لیسانس است که حداکثر یک سال از تاریخ تصویب آنها در دانشگاه مربوطه گذشته باشد.

محور های این فراخوان «سلول های بنیادی خونساز»، « بانک سلول بنیادی خون بندناف و بالغین»، «سلولدرمانی با استفاده از سلول­های بنیادی خون بندناف و بالغین»، « سلول های بنیادی مزانشیم(بالغ، بندناف، …)»، « سلول های بنیادی خونساز و دیابت» و« سلول های بنیادی خونساز و سرطان» است.

مهلت ارسال طرح پژوهشی این فراخوان تا تاریخ دهم شهریور ماه است و نتایج نهایی این فراخوان در تاریخ ۲۵ اذرماه همزمان با روز پژوهش اعلام می شود.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت www.RSCT.ir و یا www.Bonyannews.ir  قسمت طرح پژوهشی مراجعه کنند.

شرکت فناوری بن یاخته های رویان از طرح های برگزیده پژوهشی و فناوری حوزه سلول های بنیادی با محوریت سلول های بنیادی خونساز، سلول های بنیادی بالغین، بانک سلول بنیادی خون بندناف و سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی حمایت می کند.
به گزارش روابط عمومی، حمایت از طرح های پژوهشی شامل طرح های دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D)، رزیدنتی، پسا دکتری (Postdoc) و فلوشیپی و برای اولین بار حمایت از طرح های مقطع فوق لیسانس است که حداکثر یک سال از تاریخ تصویب آنها در دانشگاه مربوطه گذشته باشد.
محور های این فراخوان به شرح ذیل است:

  • سلول های بنیادی خونساز
  • بانک سلول بنیادی خون بندناف و بالغین
  • سلول درمانی با استفاده از سلول- های بنیادی خون بندناف و بالغین
  • سلول های بنیادی مزانشیم (بالغ، بندناف، …)
  • سلول های بنیادی خونساز و دیابت
  • سلول های بنیادی خونساز و سرطان…

  • میزان مبلغ حمایتی از طرح های دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و رزیدنتی مبلغ ٨٠ میلیون ریال و طرح های دوره پسا دکتری (Postdoc) و فلوشیپی مبلغ ١٢٠ میلیون ریال است.
  • میزان مبلغ حمایتی از طرح های فوق لیسانس ۴٠ میلیون ریال می باشد.
  • لازم به ذکر است، مهلت ارسال طرح پژوهشی این فراخوان تا تاریخ ٩۶/۶/١٠ است و نتایج نهایی این فراخوان در تاریخ ٩۶/٩/٢۵ روز پژوهش اعلام می شود.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.RSCT.ir و یا www.Bonyannews.ir قسمت طرح پژوهشی مراجعه نماید.

 نشانی: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، بعد از میدان بنی هاشم، نبش کوچه حافظ شرقی، پلاک ٢۴

 شماره های تماس: ٢٧۶٣۵٧١۵ -٢٧۶٣۵۵٠۵

 تلفکس: ٠٢١-٨٩٧٨١٣٠٨