ه دریافت‌کننده بورس تحصیلی «بورسیه» می‌گویند. در فارسی گاه به اشتباه به بورس تحصیلی «بورسیه» نیز گفته می‌شود. این بورس‌ها معمولاً برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) در نظر گرفته می‌شود. امروزه یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته (که معمولاً با کاهش جمعیت روبرو هستند) اعطای بورس تحصیلی است. یکی از مهم‌ترین این بورس ها، بورس تحصیلی اراسموس ماندوس استبراساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نفرات اول تا سوم دانش‌آموختگان دورهٔ کارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در دورهٔ کارشناسی ارشد برابر با آیین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی، دارا بودن دست‌کم یک مقاله چاپ شده در مجله‌های علمی-پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه‌های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان‌یافته مورد نیاز کشور و نیز مخترعان و مکتشفان که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه‌دهندگان پیشنهاد سبک‌های هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می‌توانند در فراخوان بورس تحصیل خارج از ایران ثبت‌نام کنند.

یک خیر آموزش عالی به دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بورس تحصیلی اعطا می کند.

خانواده استاد فقید اسدالله نبیلی مدرس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در یک اقدام خیرخواهانه و با هدف فرهنگ سازی در انجام امور خیر به یک نفر از دانشجویان مستعد (مقاطع کارشناسی، ارشد، دکترا) دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی بورس تحصیلی اعطا می نماید.این بورسیه تحصیلی شامل پوشش کلیه مخارج تحصیل تا پایان دوران دانشجویی است.

درخواست کنندگان برای این بورس تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند:

۱-  دارا بودن معدل تحصیلی ۱۶ یا بالاتر

۲- دانشجوی تمام وقت دانشگاه علامه طباطبائی (روزانه و شبانه)

لازم به ذکر است مشارکت اجتماعی، نیاز مالی دانشجو، شرکت در فعالیت های فوق برنامه، توانایی مدیریتی، موفقیت در مصاحبه های انفرادی و ارائه توصیه نامه از اعضای هیئت علمی و نیز افتخارات و دستاورد های کسب شده در جشنواره های علمی در تصمیم نهایی برای انتخاب متقاضی تاثیرگذار خواهد بود. این بورس تحصیلی با یک سهمیه آغاز شده و در آینده بنا بر اقتضائات و امکانات افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است استاد نبیلی از مؤسسین و مدرسین سال های ۱۳۳۷ تا ۱۳۷۹ در مدرسه عالی بازرگانی سابق و دانشکده اقتصاد فعلی دانشگاه علامه طباطبائی بوده اند.

امید است این اقدام خیرخواهانه و علم دوستانه خانواده استاد نبیلی به عنوان الگویی اخلاقی توسط سایر اعضای خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی تدوام یافته و به سنتی ماندگار تبدیل شود.