ه دریافت‌کننده بورس تحصیلی «بورسیه» می‌گویند. در فارسی گاه به اشتباه به بورس تحصیلی «بورسیه» نیز گفته می‌شود. این بورس‌ها معمولاً برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکترا) در نظر گرفته می‌شود. امروزه یکی از راه‌های تامین نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته (که معمولاً با کاهش جمعیت روبرو هستند) اعطای بورس تحصیلی است. یکی از مهم‌ترین این بورس ها، بورس تحصیلی اراسموس ماندوس استبراساس دستورالعمل اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، نفرات اول تا سوم دانش‌آموختگان دورهٔ کارشناسی ارشد، دانشجویان نمونه کشوری در دورهٔ کارشناسی ارشد برابر با آیین‌نامه انتخاب دانشجویان نمونه با تأیید معاونت دانشجویی وزارت علوم و یا معاونت آموزشی وزارت بهداشت، داشتن کتب تألیفی و یا ترجمه شده در زمینه‌های علمی، دارا بودن دست‌کم یک مقاله چاپ شده در مجله‌های علمی-پژوهشی داخل یا خارج از کشور در زمینه‌های علمی، دارا بودن گواهی مجری بودن در انجام طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پایان‌یافته مورد نیاز کشور و نیز مخترعان و مکتشفان که اختراعات و اکتشافات آنان در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی به ثبت رسیده باشد، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های خوازمی، فارابی و رازی، ارائه‌دهندگان پیشنهاد سبک‌های هنری کاربردی با تأیید از مراجع ذیربط و مربیان آموزشی و پژوهشی می‌توانند در فراخوان بورس تحصیل خارج از ایران ثبت‌نام کنند.

طرح های پژوهشی مشترک ایران و آفریقای جنوبی اعلام شد.  بر اساس توافق نامه امضا شده بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی، توسعه همکاریهای فیمابین از جمله زیست فناوری مورد تاکید قرار گرفته است.

در این راستا با پیگیری ‌‌های پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان هماهنگ کننده ملی همکاری با این کشور، جلسات متعددی برای بررسی همکاری های مشترک برگزار شده است و در نظر است از طرح های مشترک با موضوعات ذیل حمایت صورت گیرد:

طرح ها

۱- بیوتکنولوژی

ü      مقاومت به تنش خشکی و شوری در گیاهان از طریق بیوتکنولوژی مدرن

ü      مقاومت به بیماری های قارچی در گیاهان از طریق بیوتکنولوژی مدرن

ü      تولید و انتقال جنین در حیوانات اهلی

ü      رهیافت های ژنومیک و پروتئومیک برای شناسایی آنزیم های صنعتی

ü      بیولوژی مولکولی سرطان و بیومارکرهای مربوط به آن

۲- علوم جوّی، دریایی و اقیانوس شناسی

ü      اقیانوس شناسی (فیزیکی، کاربردی، بیولوژیکی، ژئولوژیکی، شیمیایی)

ü      رهیافت مدیریت منابع مبتنی بر اکوسیستم  (EBM) (شیلات، اثرات تغییرات آب و هوا بر محیط زیست دریایی، اکولوژی دریایی، علوم محیط زیست دریایی)

ü      خطرات اقیانوس

ü      مهندسی سواحل

ü      قطب جنوب و اقیانوس جنوبی

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد طرح  اینجاراکلیک نمایند

فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران و آفریقای جنوبی(جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)