دانشگاه لرستان با انتشار دو اطلاعیه فراخوان دکتری بدون آزمون و کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه را منتشر کرد.

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی (.PhD) دانشگاه لرستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵

دانشگاه لرستان در اجرای ابلاغیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره ۶۷۲۷۲ /۲۱مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ (آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره ‏های تحصیلی بالاتر) و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰ /۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ از بین برگزیدگان علمی دانشگاه های سراسری که واجد شرایط عمومی و اختصاصی هستند، در دوره دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجو می پذیرد.

دریافت فایل کامل اطلاعیه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

دانشگاه لرستان در نظر دارد در اجرای آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر و طبق آیین نامه و ابلاغیه های مرتبط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان و دانش آموختگان مشمول استعدادهای درخشان(۱۰ درصد برتر) مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه های دولتی که حداکثر در مدت ۸ نیمسال دانش آموخته می شوند در مقطع کارشناسی ارشد (به صورت بدون آزمون) اقدام به پذیرش دانشجو  برای سال تحصیلی ۹۶- ۹۵  نماید.

دریافت فایل کامل اطلاعیه