واحدهای دانشگاه آزاد در شرق تهران ادغام نمی‌شوند

دانشگاه ازاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران گفت: «واحدهای دانشگاهی در استان تهران به‌ویژه در شرق استان تهران ادغام نخواهند شد.» به گزارش «آنا»، محمدمهدی طهرانچی تصریح کرد: «نکاتی که درباره ادغام واحدهای دانشگاهی در استان تهران مطرح می‌شود، جایگاهی در برنامه‌ریزی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ندارد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اضافه کرد: «در تصمیم‌هایی که جدیدا اخذ شده، مباحث ناحیه‌بندی و اشتراک استانی از لحاظ استادان و دانشجویان مطرح هست که ما بتوانیم با ترکیب جمعیت دانشجوها و برای حفظ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، مدیریت خوبی را داشته باشیم.»

طهرانچی بیان کرد: «واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در غرب استان تهران بیش‌ از حد به هم نزدیک هستند و به‌صورت ناحیه‌بندی واحد را اداره می‌کنیم؛ اما در شرق استان تهران هیچ‌گونه برنامه‌ای برای ادغام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نداریم.»

عضو هیات‌امنای دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: «متناسب با طرح تحولی که برای دانشگاه کارآمد داریم، برخی از رشته‌ها حذف و رشته‌هایی که بتوانند در منطقه‌ها موثر باشند به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران اضافه خواهد شد.»

او درباره رشته پزشکی در دانشگاه‌های آزاد استان تهران تصریح کرد: «بحث پزشکی منوط به مجوزهای لازم از وزارت بهداشت است و مرحله‌به‌مرحله و با توجه به ظرفیت‌ها باید پیگیری شود.»

طهرانچی افزود: «معاونت پزشکی وزارت بهداشت و همکاران ما در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بسیار پیگیر هستند تا مشکل رشته پزشکی حل شود.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی درباره بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن که سال‌هاست به حال خود رها شده است، گفت: «اگر همه منطقه رودهن و پردیس کشش یک بیمارستان را داشته باشد و حمایت مردمی را بتوانیم در کنار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن داشته باشیم، از لحاظ مجوزها اقدام خواهیم کرد.»

او اضافه کرد: «اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نیاز به حمایت مردم و مسئولان منطقه دارد تا بتوان این بیمارستان را تکمیل کرد تا خدمات خوبی را به مردم رودهن ارائه کند.»

منبعه روزنامه فرهیختگان