دانشگاه‌ها برای جذب رتبه‌های برتر کنکور به شدت در حال رقابت هستند

رقابت برای جذب دانشجو

هرساله با انتشار دفترچه انتخاب رشته‌ی کنکور سراسری بسیاری از دانشگاه‌ها برای جذب دانشجو برتر و به‌اصطلاح خودمانی‌تر قاپیدن رتبه‌های برتر کنکور سراسری رقابت تنگاتنگی را با یکدیگر آغاز می‌کنند و با ارائه تسهیلات ویژه تلاش دارند دانشجویان نخبه را با این بهانه تشویق به انتخاب این دانشگاه کنند.

دانشگاه بجنورد دانشگاهی با تسهیلات فوق ویژه
دانشگاه بجنورد از معدود دانشگاه‌هایی هست که هرساله سعی در بهبود تسهیلات خود برای جذب دانشجویان برتر دارد این دانشگاه که جز دانشگاه‌های عاری از دخانیات است امسال هم مانند سال‌های گذشته اقدام به ارائه تسهیلات ویژه به رتبه‌های برتر نموده است.
این دانشگاه از پذیرفته‌شدگان با رتبه‌های برتر به شرح جدول ذیل حمایت ویژه به عمل می‌آورد که به آن اشاره خواهیم کرد. امکانات رفاهی رایگان اعطایی این دانشگاه شامل خوابگاه، کتابخانه، مراکز ورزشی و اینترنت ویژه، اهدای لپ‌تاپ، اهدای کمک‌هزینه تحصیلی ماهانه سیصد و پنجاه هزار تومان است.

مشوق‌های کمک‌هزینه تحصیلی و امکانات رفاهی رایگان حداکثر به مدت ۴ سال و مادامی‌که پذیرفته‌شده، دانشجوی دانشگاه بجنورد باشد، تعلق می‌گیرد و ادامه آن در نیمسال دوم و بـه بعـد منوط به‌قرار گرفتن دانشجو به لحاظ میانگین کل، جزو ۱۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود است.

دانشگاه صنعت نفت دانشگاهی با کمک‌هزینه‌ای تحصیلی
دانشگاه صنعت نفت نیز یکی از دانشگاه‌هایی مطرح کشور و وابسته به وزارت نفت است که هرساله برای جذب داوطلبان تسهیلاتی ویژه‌ای در نظر می‌گیرد برخی از تسهیلات این دانشگاه به شرح زیر است: برخورداری از کمک‌هزینه تحصیلی مطابق مصوبات هیئت‌مدیره وزارت نفت و هیئت امناء دانشگاه (به‌صورت بلاعوض)، تغذیه در حد دانشگاه‌های دولتی، تأمین بخشی از هزینـه کتاب‌ها و لوازم‌التحریر، تسهیلات بیمه خدمات درمانی و امکانات خوابگاه‌های مجردی در طول دوره تحصیل و در حدود امکانات دانشگاه امکان آشنایی دانشجویان با صـنایع نفـت، گـاز، پتروشـیمی و پالایش در طول مدت تحصیل و امکان اخذ پایان‌نامه کارشناسی ارشد در مورد مشکلات و معضلات این صنایع در دوران تحصیل.

تحصیل رایگان در پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه شریف
دانشگاه صنعتی شریف از دانشگاه‌های برجسته و مطرح کشور است که بسیاری از داوطلبان کنکور به امید قبولی در این دانشگاه تلاش می‌کنند و از اولویت‌های بسیاری از دانشجویان نخبه دانشگاهی بوده است. واحد پردیس کیش این دانشگاه علاوه بر اینکه برای دانشجویان نخبه تسهیلاتی در نظر گرفته است برای داوطلبان بومی شهر کیش نیز تسهیلات را در نظر گرفته است.

به سه نفر از پذیرفته‌شدگان که موفـق به کسب رتبه‌های زیر ۲۰۰۰ کشوری در آزمون سراسری گردند، معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی مصوب هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف تعلق می‌گیرد.
برای پذیرفته‌شدگان از طریـق آزمون سراسری که چهار سال مقطع دبیرستان خود را در کیش گذرانده باشند ۳۰% تخفیف در شهریه کل مصوب هیئت‌امنای دانشگاه صنعتی شریف در نظر گرفته خواهـد شـد.
بـه ۴ نفـر یـا حداکثر ۳۰% پذیرفته‌شدگان ایرانی مقیم خارج از کشور که دارای سوابق درخشان آموزشی باشند به تشخیص شورای آموزش و پذیرش، بورس تحصیلی (معاف از پرداخت شهریه تحصیلی مصـوب هیئت امناء) تعلق می‌گیرد.

اعطای بورسیه تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد به رتبه‌های برتر کنکور
بنیاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در راستای یکی از اهداف خود که ارتقای سطح علمی دانشگاه فردوسی مشهد است، جهت جذب داوطلبان بااستعداد و نخبه آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه‌ها، بورس‌های تحصیلی را به کلیه دانشـجویان برتر دانشگاه به شرح زیر اختصاص داده است:
داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‌های مهندسی با رتبه زیر ۵۰۰ کشوری با مبلغ بورس ماهیانه ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریـال و خوابگـاه بـه مدت ۴ سال تحصیلی
داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی رشته‌های غیر مهندسی با رتبه زیر ۲۵۰۰ کشوری با مبلـغ بـورس ماهیانـه ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریـال و خوابگـاه بـه مـدت ۴ سـال تحصیلی
داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه زیر ۲۵۰۰ کشوری با مبلغ بورس ماهیانه ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و خوابگاه به مدت ۴ سال تحصیلی
داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه زیر ۲۵۰ کشوری با مبلغ بورس ماهیانه ۲/۵۰۰/۰۰۰  ریال و خوابگاه به مدت ۴ سال تحصیلی
داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی با رتبه زیر ۲۵۰ کشوری بـا مبلـغ بـورس ماهیانـه ۲/۵۰۰/۰۰۰  ریال و خوابگاه به مدت ۴ سال تحصیلی

دانشگاه کردستان ـ سنندج
این دانشگاه هم به‌منظور تشویق داوطلبان برتر گروه‌های آزمایشی به ادامه تحصیل در این دانشگاه، با پرداخت کمک‌هزینه و امکانات خوابگاهی بدون اخذ هزینه به شرح زیر موافقت به عمل‌آورده است:
کمک‌هزینه ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریـالی بـرای داوطلبـان: گـروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (رشته‌های مهندسی) با رتبه کشوری کمتر از ۵۰۰۰، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (رشته‌های غیر مهندسی) با رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰۰، گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه کشوری کمتر از ۱۵۰۰۰، گروه‌های آزمایشی علوم انسانی و زبان‌های خارجی با رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰ و گروه آزمایشی هنر با رتبه کشوری کمتـر از ۵۰۰.
امکـان اسـتفاده رایگان از خوابگاه برای داوطلبان: گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (رشته‌های مهندسی) با رتبه کشوری کمتر از ۱۵۰۰۰، گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (رشته‌های غیـر مهندسـی) بـا رتبـه کشوری کمتر از ۲۰۰۰۰، گروه آزمایشی علوم تجربی با رتبه کشوری کمتر از ۳۵۰۰۰، گروه آزمایشی علوم انسانی با رتبه کشوری کمتر از ۳۰۰۰، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی با رتبـه کشـوری کمتر از ۲۰۰۰ و گروه آزمایشی هنر با رتبه کشوری کمتر از ۱۰۰۰. ادامه کمک‌های مالی فوق و نیز استفاده از خوابگاه رایگان در سال‌های بعد مشروط به‌قرار گرفتن دانشـجو در ۱۰% برتـر کلاس است.

دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاهی با درجه قطب علمی جنوب شرق کشور
دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان قطب علمی جنوب شرق کشور و با بالاترین سرانه فضای سبز در کشور نیز برای جذب دانشجویان تسهیلاتی به شرح زیر ارائه می‌کند

دانشگاه گیلان ـ رشت
دانشگاه گیلان – رشت برای کلیه پذیرفته‌شدگان حائز رتبه کشوری به شرح زیر برای مدت ۶ ترم تحصیلی ماهیانه چهار میلیون ریال کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت می‌کند:
۱- دارندگان رتبه کشوری ۵۰۰ و کمتر از آن در گروه آزمایشی ریاضی و فنی.
۲- دارندگان رتبه کشـوری ۱۵۰۰ و کمتـر از آن در گـروه آزمایشـی علـوم تجربـی.
۳- دارندگان رتبه کشوری ۲۵۰ و کمتر از آن در گروه آزمایشی علوم انسانی.
۴- (دارندگان رتبه کشوری ۵ و کمتر از آن در گروه آزمایشی هنر. ه) دارندگان رتبه کشـوری ۱۰۰ و کمتـر از آن در گـروه آزمایشی زبان‌های خارجی.

اعطای کمک‌هزینه‌های پژوهشی در دانشگاه یزد
دانشگاه استان یزد هم برای جذب دانشجویان برتری که اولویت اول خود این دانشگاه را انتخاب کنند کمک‌هزینه تحصیلی شامل مورد زیر تا سقف ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ تومـان اعطـا می‌کند: کمک‌هزینه خرید کتاب و تجهیزات آموزشی ـ پژوهشی، کمک‌هزینه شرکت در کلاس‌های آموزشی، کمک‌هزینه شرکت در فعالیت‌های آموزشی ـ پژوهشی و فرهنگـی، کمک‌هزینه انجام پروژه‌های پژوهشی

دانشگاه صنعتی اصفهان
این دانشگاه به داوطلبان ورود به دانشگاه تا رتبه ۱۰۰ کشوری، چنانچه این دانشگاه را برای ادامه تحصیل خود انتخاب نمایند، کمک‌هزینه تحصیلی معادل ماهیانه مبلغ ده میلیون ریـال تا پایان دوره کارشناسی، با همکاری بنیاد مصلی نژاد اعطاء می‌نماید.

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
بنیاد همیاران توسعه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشجویان ممتاز ورودی سال ۱۳۹۷ با شرایط ذیل کمک‌هزینه تحصیلی بلاعوض پرداخت می‌نماید.
۱- اخـذ حـداقل ۱۴ واحـد در هـر نیمسال تحصیلی
۲- کسب معدل حداقل ۱۸ در هر نیمسال تحصیلی
۳- مبلغ اهدایی به ازای هر نیمسال تحصیلی ده میلیون ریال (ماهیانه دو میلیون ریال) و حداکثر ۷ نیمسال تحصیلی است.

دانشگاه شهید باهنر ـ کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان هم به دانشجویان حایز شرایط  تسهیلاتی مانند استفاده رایگان از سلف‌سرویس و خوابگاه و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بـرای کمک‌هزینه خرید لپ‌تاپ برای دانشجویان با رتبه کل سه‌رقمی به‌استثنای دانشجویان هنر و حقوق و رتبه کل دورقمی برای دانشجویان هنر و حقوق فراهم می‌نماید.

دانشگاه‌هایی که آینده شغلی‌تان را تضمین می‌کنند
یکی از معیارهای بسیاری از دانشجویان به هنگام انتخاب رشته و دانشگاه تضمین آینده شغلی است چراکه بسیاری از افراد پس از صرف حدود ۱۲ از عمر خود برای کسب علم و دانش اما به‌یکبار به منطبق نبودن رشته تحصیلی انتخاب خود با نیاز بازار کار مواجه شده‌اند برای جلوگیری از این مورد یک انتخاب هوشمندانه از بسیاری از سختی‌های آینده را می‌کاهد و امنیت شغلی فرد را تضمین می‌کند البته باید گفته شود که این دانشگاه‌ها برابر ضوابط گزینشی خود اقدام به جذب دانشجویان می‌کنند که به شرح زیر می‌باشند:

دانشگاه صداوسیما، دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (وابسته به وزارت اطلاعات)، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) ـ تهران، دانشگاه فرهنگیان و مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه ـ قم

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما