دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اصلاح گیاهان دارویی دانشگاه هوآجونگ چین تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اصلاح گیاهان دارویی وابسته به دانشگاه هوآجونگ چین با هدف توسعه همکاری‌های علمی در خصوص گیاهان دارویی منعقد شده است.

بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده محورهای همکاری شامل توسعه دانش و تکنولوژی نوین کشاورزی، همکاری‌های مشترک بین اعضای هیأت علمی، تبادل استاد و دانشجو، تهیه منابع مالی برای پروژه‌های مشترک و ایجاد تحقیقات مشترک بین اعضای هیأت علمی است.