مسئول ایجاد رشته‌های جدید دانشگاه‌ارومیه از اضافه‌شدن ۱۷ رشته جدید به مجموع رشته‌های این دانشگاه خبر داد.

جلیل فرخی در گفت‌وگو با خبرنگار کنکوری ارشد در ارومیه در رابطه با فرایند ایجاد رشته جدید در دانشگاه اظهار داشت: روند ثبت اطلاعات رشته های موجود و آمار کلی آموزشی دانشگاه(فضاهای آموزشی، رفاهی، ورزشی، هیأت‌علمی) از سال ۹۳ در پرتال ایجاد رشته های جدید وزارت علوم آغاز و تا اردیبهشت‌ماه ۹۵ دانشگاه ارومیه مجوز ۱۷ رشته را اخذ کرده و ۱۰ رشته دیگر نیز در مرحله بررسی برای صدور مجوز هستند.

وی افزود: از رشته‌های موافقت شده ۶ رشته در مقطع کارشناسی و ۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ رشته در مقطع دکتری است که سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای اولین بار دانشجو پذیرش شده است.

مسئول ایجاد رشته های جدید دانشگاه ارومیه افزود: رشته های مقطع کارشناسی عبارتند از مهندسی مکانیک دانشکده‌فنی مهندسی خوی، مهندسی برق دانشکده‌فنی مهندسی خوی، مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر، مهندسی‌شیمی، طراحی و مهندسی‌پتروشیمی، مهندسی متالوژی و مواد، نقاشی.

فرخی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست، حسابداری مدیریت، بیوشیمی بالینی(دامپزشکی)، مهندسی کشاورزی، علوم و تکنولوژی بذر، مهندسی کشاورزی، کشاورزی اکولوژیک، مهندسی منابع طبیعی-آسیب شناسی جنگل ایجاد شده است.

وی رشته‌های مهندسی مکانیک – ساخت تولید، علوم و مهندسی آبخیزداری را از رشته‌های جدید مقطع دکتری تخصصی (ph.D ) نام برد.

مسئول ایجاد رشته‌های جدید دانشگاه ارومیه ادامه داد: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته‌های توسعه و برنامه‌ریزی، زبان و ادبیات انگلیسی و دوره روزانه روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ موافقت قطعی کرده است.