به اطلاع  شرکت کنندگان  پذیرش بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سهمیه پذیرش استعداد درخشان دانشگاه ملایر برای سال ۱۳۹۵میرساند ؛ با توجه مدارک ارسالی و بررسی پرونده های موجود، نتایج به شرح زیر می باشد. به استحضار میرساند افراد منتخب فرصت دارند تا ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ انصراف خود را برای جایگزینی فرد ذخیره و  نهایی شدن نتایج با مراجعه به دفتر هدایت استعدادهای درخشان  اعلام  فرمایند.

 

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دانشکده کشاورزی

دانشکده علوم ریاضیات

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم انسانی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده عمران و معماری