مدیرکل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم با بیان اینکه پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها نظام‌مند می شود از تدوین الگویی برای همگرا شدن تحقیقات دانشگاهی خبر داد.

محسن شریفی مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران کنکوری ارشد دکترا به نقل از جوان درباره پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها گفت: پذیرش در مراکز پژوهشی باید متفاوت از پذیرش در دانشگاه‌ها باشد.

وی افزود: پذیرش دانشجویان دکتری در پژوهشگاه‌ها به صورت «پژوهش محور» است به این صورت که دانشجو باید پروژه تحقیقاتی مصوب در واحدهای پژوهشی را اجرایی کند.

شریفی پذیرش دانشجوی مشترک میان پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را روش دیگری از پذیرش دانشجو در پژوهشگاه‌ها ذکر و بیان کرد: در این شیوه پذیرش دانشجویان، بخش قابل توجهی از پروژه‌های تحقیقاتی در قالب تفاهم نامه‌ای در پژوهشگاه اجرایی می شوند.

وی یادآور شد: برای پذیرش مشترک دانشجو آیین نامه‌ای را در حال تدوین داریم که در صورت نهایی شدن، پذیرش در پژوهشگاه‌ها نظام مند می شود.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری وزارت علوم با تاکید بر ضرورت همگرا شدن تحقیقات دانشگاهی عنوان کرد: تسهیلات ارائه شده به فعالیت‌های پژوهشی که در قالب پایان نامه، فرصت‌های مطالعاتی، گرنت و پسادکتری اجرایی می‌شوند، باید به یکدیگر گره بخورند.

وی افزود: لذا در صورت حمایت از یک موضوع باید اعطای اعتبارات به فرصت‌های مطالعاتی، پایان نامه‌ها و رساله‌ها و دوره‌های پسادکتری در راستای آن موضوع تحقیقاتی باشد که در این راستا اقدام به تدوین نظام پژوهش و فناوری کردیم.