دانشگاه ایلام با انتشار اطلاعیه زمان اخذ تعهد از پذیرفته شدگان آزمون دکتری این دانشگاه را اعلام کرد.

تاریخ های مهم:

۱- بازه زمانی اخذ تعهد از پذیرفته شدگان مشروط:

        از تاریخ ۲ مرداد لغایت ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

۲- بازه زمانی فعال شدن پرتال برای اعلام اسامی پذیرفته شدگان مشروط

         از تاریخ ۱۲ مرداد لغایت ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

۳-۱- بازه زمانی اخذ تعهد از پذیرفته شدگان ذخیره:

         ۲۳ مرداد لغایت ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

 فرم اخذ تعهد (pdf)

نکات و تذکرات مهم (pdf)