مصاحبه با رتبه یک مهندسی عمران- نقشه برداری آزمون کارشناسی ارشد ۹۵
منبع: کانال تلگرام باشگاه موفقیت ماهان