در قالب تسهیلات اعطایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و براساس دستورالعمل حمایت از دوره های پسادکترا، آقایان دکتر ابراهیم احمدی دانشیار گروه شیمی دانشگاه زنجان (مسئول طرح) و دکتر حسن حاجی فتحعلی دانش آموخته دوره دکتری شیمی دانشگاه زنجان (پژوهشگر پسادکترا) موفق شدند قرارداد طرح پژوهشی پسادکتری تحت عنوان “پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم مونومر متیل ­متا کریلات و کونگوی­ قرمز اصلاح شده به منظور ایجاد بستر برای تشخیص بیماری پره ­اکلامپسی در زنان باردار” را منعقد نمایند. به این ترتیب تمامی هزینه‌های این پژوهشگر پسادکتری و همچنین پروژه پژوهشی به عهده صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می‌باشد.

آقای دکتر حاجی فتحعلی اولین پژوهشگر پسادکتری دانشگاه زنجان می باشد که با مسئولیت آقای دکتر ابراهیم احمدی توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مورد حمایت قرار گرفته است. پیش از این ۶۹ پژوهشگر در کل کشور توانسته اند از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، طرح پژوهشی پسادکتری اخذ نمایند.

لازم به ذکر است که آقای حاجی فتحعلی در سال ۹۴ از رساله دکتری خود با عنوان سنتز و شناسایی کمپلکس ‌های مس (I) تثبیت ‌شده روی سیلیکای نانو ساختار به ‌عنوان کاتالیزور برای بسپارش رادیکالی انتقال اتم متیل­ متاکریلات تحت راهنمایی آقای دکتر ابراهیم احمدی و مشاوره سرکار خانم دکتر الهام صفائی دفاع کردند.