بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه تبریزدر رشته های ذیل اعلام می­گردد:

پذیرفته شدگانی که قطعا تصمیم به تحصیل در دانشگاه تبریز را دارند و اسامی آنها در ذیل آمده، جهت انجام مراحل بعدی اعم از نحوه ثبت نام و سایر مراحل اداری منتظر اطلاعیه بعدی در وب سایت دانشگاه باشند؛ ولی پذیرفته شدگانی که تمایل به تحصیل در دانشگاه­های دیگر را دارند الزاما در خواست کتبی انصراف به همراه تصویر کارت ملی خود را حداکثر تا مورخ ۹۵/۵/۲۷ به شماره تماس ۰۴۱۳۳۳۹۲۹۷۲ فاکس و یا به آدرس ایمیل RSLPARVIZI@TABRIZU.ac.ir ارسال نمایند.ضمنا در صورت نیاز به مراجعه حضوری از تاریخ ۹۵/۰۵/۲۳ به بعد مراجعه فرمایید.
اسامی  پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵


  اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵