پذیرفته شدگان مشروط دکتری سال ۱۳۹۵ مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان منتشر شد.
از پذیرفته شدگان خواهشمند است جهت تکمیل فرم تعهد طبق دستور العمل سازمان سنجش و آموزش کشور حداکثر تا تاریخ ۳۱/۵۱/۵۵ به دانشکده مربوطه مراجعه کنند.

جهت دانلود اسامی پذیرفته شدگان لینک زیر را دانلود کنید

لیست پذیرفته شدگان مشروط مصاحبه دکتری