دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پذیرش دانشجوی دوره دکتری در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ فراخوان داد.
به گزارش  کنکوری ارشد دکترا به نقل از خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی امروز گفت: در اجرای آئین نامه فراخوان پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶آموزشی مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشکده پزشکی مشهد برای پنجمین دوره از بین واجدان شرایط اقدام به پذیرش دانشجومی کند.

دکتر محمد خواجه دلویی افزود: مراحل پذیرش پنجمین دوره پذیرش دانشجو ی MD-PH.D دانشگاه علوم پزشکی مشهد(دانشکده پزشکی)، در اداره آموزش پردیس دانشگاه واقع در دانشکده پزشکی انجام می شود.

او گفت: هم اکنون نام نویسی آغاز شده و مهلت ثبت نام تا ۲۰ مرداد ۹۵ است.

فراحوان پذیرش دانشجو