دانشگاه خلیج فارس طبق روال هر ساله به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ ۱۱/۴/۹۳ شورای هدایت استعدادهای درخشان”، آیین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۵/۵/۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دوره های کارشناسی ارشد اقدام نموده است. بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (منتخب گروههای آموزشی) اعلام می گردد. لازم به ذکر است که پذیرش نهایی پس از تأیید سازمان سنجش کشور و اعلانم دوباره اسامی از طرف دانشگاه و نهایتاً ثبت نام دانشجویان صورت می گیرد.

-دانشکده
+رشته
_گرایش
اسامی

+ادبیات و علوم انسانی
_اموزش زبان انگلیسی

بابک گناوه ای

سارا مرادی

+ادبیات و علوم انسانی
_روانشناسی عمومی

آرین سعادت

+ادبیات و علوم انسانی
_زبان و ادبیات عربی

طیبه علیخانی

فاطمه رضایی نژاد

+ادبیات و علوم انسانی
تاریخ
_مطالعات خلیج فارس
هاجر خلیفه

+ادبیات و علوم انسانی
_زبان و ادبیات انگلیسی

الناز سید احمدی

+ادبیات و علوم انسانی
_روانشناسی تربیتی

مرضیه پاسلاری

+ادبیات و علوم انسانی
_مدیریت صنعتی
_تحقیق درعملیات
سید سجاد مجاهدالموسوی

+ادبیات و علوم انسانی
_اقتصاد انرژی

مریم عاشوری

+عاوم پایه
_علوم سلولی و مولکولی

رعنا نیک پور

عاوم پایه
فیزیک
اتمی و مولکولی
سمیرا استواری زیجردی

+عاوم پایه
_آمار ریاضی

مریم زارعی

عاوم پایه
شیمی
شیمی فیزیک
اختر جراحی

+عاوم پایه
_فیزیک
_حالت جامد
سلیمه گلستانی صحت

زینب آموده

+عاوم پایه
_ریاضی محض
_جبر
سپیده بنی سعید

عاوم پایه
شیمی
شیمی الی
لیلا موسوی نژاد

+عاوم پایه
_فیزیک
_هسته ای
رضا سبحانی

+عاوم پایه
_شیمی
_شیمی معدنی
فاطمه محمدی

+عاوم پایه
_شیمی
_شیمی تجزیه
محمد مظفری نیا

+عاوم پایه
_ریاضی کاربردی
_آنالیز عددی
سمیرا یزدان پرست

+عاوم پایه
_آمار اجتماعی و اقتصادی

مائده به فروز

+علوم و فنون دریایی
_زیست فنّاوری دریا

زهرا مرادی مهاجر

افسانه رضایی

+مهندسی
_مهندسی معماری کشتی
_هیدرومکانیک کشتی
فرحناز زلفی

رباب انبارکی

+مهندسی
_مهندسی برق
_مخابرات سیستم
ندا افشار

+مهندسی
_مهندسی برق
کنترل
مینا رضایی

+مهندسی
_مهندسی عمران
_آب و سازه های هیدرولیکی
ارسلان کشاورز

مهندسی
مهندسی شیمی
صنایع پتروشیمی
علی زارعی

+مهندسی
_مهندسی شیمی
_طراحی فرایند
الناز عسکری

+مهندسی
_مهندسی شیمی
_فرایندهای جداسازی
ریحانه منصوری

+مهندسی
_مهندسی عمران
_سازه
کمال کرم زاده

افشین افسری

+مهندسی
_مهندسی عمران
_ژیوتکنیک
فرناز خالقی

+کشاورزی
_مهندسی علوم باغبانی
_گیاهان زینتی
زینب کشاورز

+کشاورزی
_مهندسی اصلاح نباتات

فاطمه خوشبختی

+کشاورزی
_مهندسی تکثیر و پرورش آبزیان

علی حسن پور اردکانی

+کشاورزی
_مهندسی علوم باغبانی
_فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
زهره ریحانی دیزگاهی

+کشاورزی
_مهندسی علوم باغبانی
_فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
بنفشه مشتاق زاده