بایگانی برچسب: آب شیرین از امواج دریا

استحصال همزمان انرژی و آب شیرین از امواج دریا با سامانه خلیج فارس

استحصال همزمان انرژی و آب شیرین از امواج دریا با سامانه خلیج فارس صالح خدابنده روزپنجشنبه درگفت وگوبا خبرنگارعلمی ایرنا افزود: سامانه خلیج فارس یک مبدل انرژی از امواج دریاست که می تواند، انرژی حاصل از برخورد موج دریا به ساحل را جذب کند و از طریق نوساناتی که روی آن انجام می دهد برای مصارفی ازقبیل ورود به شبکه …

ادامه نوشته »

تماس با ما