بایگانی برچسب: آموزش بهداشت

منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ۹۶-۹۵

آموزش بهداشت وتکنولوژی آموزشی .۱ صفاری، محسن و همکاران؛ اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. تهران. سماط. ۱۳۸۷ .۲ شعبانی، حسن؛ مهارتهای آموزشی؛ روشها و فنون تدریس؛ انتشارات سمت. آخرین چاپ ۳٫  محسنی زنوزی هاشم؛ تکنولوژی آموزشی؛ نشر یسطرون. آخرین چاپ .۴ احدیان؛ مقدمات تکنولوژی آموزشی؛ آخرین چاپ با ضمائم بهداشت عمومی ۱ . پارک ک. درسنامه طب …

ادامه نوشته »

تماس با ما