بایگانی برچسب: اتحادیه های دانشجویی

معرفی دانشگاه های استان البرز همراه با نشانی سایت تخصصی

معرفی دانشگاه های استان البرز همراه با نشانی سایت تخصصی  دانشگاه‌های استان البرز دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه: دانشگاه خوارزمی (پردیس کرج)دانشکده: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دانشگاه: دانشگاه محیط زیست دانشگاه: دانشگاه هنر (پردیس کرج) دانشگاه: دانشگاه جامع علمی و کاربردی البرز آموزشکده: آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران کرج (شهید بهشتی) آموزشکده: آموزشکده فنی و …

ادامه نوشته »

تاسیس هیات نظارت مشترک بررسی درخواست های اتحادیه های دانشجویی

در آئین نامه ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکل های دانشجویی تصویب کرده است یک بند در مورد اتحادیه های دانشجویی بوده است. وی گفت: در بند مذکور گفته شده که اگر اتحادیه ای می خواهد ایجاد شود ، اگر انجمن های آن اتحادیه از وزارت های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، علوم تحقیقات و …

ادامه نوشته »

تماس با ما