بایگانی برچسب: تامین استاد

اعلام شرایط تأمین استاد در دانشگاه فرهنگیان

اعلام شرایط تأمین استاد در دانشگاه فرهنگیان نظر به اینکه دانشجومعلمان پذیرفته شده در دوره کارشناسی پیوسته این دانشگاه متعهد به خدمت آموزش و پرورش هستند، به لحاظ ادامه تحصیل تابع مقررات مربوط به مستخدمین دولت و قانون متعهدین خدمت سال ۶۹ هستند. بر اساس قوانین مذکور و به استناد قسمت الف بند ۷ بخش چهارم مقررات مربوط به استخدام …

ادامه نوشته »

تماس با ما