بایگانی برچسب: تعبير خواب كابل برق

تعبیر خواب کابل

تعبیر خواب کابل

تعبیر خواب کابل تعبیر خواب کابل تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني کابل در خواب هاي ما نشان امنيت است و به هر صورتي که باشد و ببينيد بد نيست. اگر در خواب ببينيد که خودتان کابل کشي مي کنيد امنيت به وجود مي آوريد و تسکين خيال و آرامش قلب مي يابيد. اگر از خانه خويش به بيرون …

ادامه نوشته »

تماس با ما