بایگانی برچسب: تعبیرخواب ارتداد

تعبیر خواب ارتداد

تعبیر خواب ارتداد

تعبیر خواب ارتداد (خارج شدن از دین)  کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه بجنورد تعبیر خواب ارتداد به روایت معبران آنلی بیتون می گوید: دیدن افراد مرتد در خواب، بیانگر دوستانى است که به شما ضرر مى رسانند. حرفهاى کفرآمیز، علامت بدبختى شما مى باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده سعادتمندى در زندگى مى باشد. رویاهایی …

ادامه نوشته »

تماس با ما