بایگانی برچسب: تعبیر خریدن قند در خواب

تعبیر خواب قند

تعبیر خواب قند

تعبیر خواب قند تعبیر خواب قند تعبير خواب  به روايت محمد بن سيرين اگر بيند قند خورد، دليل كه به تعجيل كاري كند و از آن پشيمان شود. اگر بيند به خروار قند داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر بيند كه قند بفروخت، دليل زيان بود و خريدن قند بهتر از فروختن بود. تعبير خواب به …

ادامه نوشته »

تماس با ما