بایگانی برچسب: تعبیر خواب ابلیس (شیطان)

تعبیر خواب ابلیس (شیطان)

تعبیر خواب ابلیس (شیطان)ش

تعبیر خواب ابلیس (شیطان) کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه قم تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و نیکیها که همواره دیگران را به بدی و شر می خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است. …

ادامه نوشته »

تماس با ما