بایگانی برچسب: تعبیر خواب اتومبیل

تعبیر خواب اتومبیل

تعبیر خواب اتومبیل

تعبیر خواب اتومبیل به روایت محمد بن سیرین کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد اگر به خواب بیند بر گردون ( ماشین ) نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد. تعبیر خواب اتومبیل به روایت امام جعفر صادق دیدن گردونه …

ادامه نوشته »

تماس با ما