بایگانی برچسب: تعبیر خواب احتضار (جان دادن)

تعبیر خواب احتضار (جان دادن)

تعبیر خواب احتضار (جان دادن)

تعبیر خواب احتضار (جان دادن) تعبير خواب احتضار به روايت لوک اویتنهاو لوک اویتنهاو می گوید: جان دادن : یک سلامتی قدرتمند دیدن کسیکه جان می دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می بینیم زنیدر حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد …

ادامه نوشته »

تماس با ما