بایگانی برچسب: تعبیر خواب احضار روح

تعبیر خواب احضار روح

تعبیر خواب احضار روح

تعبیر خواب احضار روح تعبير خواب احضار روح به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون درباره تعبیر خواب احضار روح می گوید: ۱-اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید، نشانه آن است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت. ۲-اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول …

ادامه نوشته »

تماس با ما