بایگانی برچسب: تعبیر خواب ادویه

تعبیر خواب ادویه

تعبیر خواب ادویه

تعبیر خواب ادویه تعبير خواب ادویه به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذتهاى مادى، از شهرت شما کم مى شود. کلاس اموزش …

ادامه نوشته »

تماس با ما