بایگانی برچسب: تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان تعبیر خواب اذان به روایت محمد بن سیرین هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی …

ادامه نوشته »

تماس با ما