بایگانی برچسب: تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء

تعبیر خواب ارتقاء کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه شهر کرد تعبير خواب ارتقاء به روايت آنلی بیتون آنلی بیتون می گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید، علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت. ۲ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می کنید، علامت …

ادامه نوشته »

تماس با ما